8. STROKOVNI POSVET OPZHR SLOVENIJE
»ODGOVOREN PRISTOP DO ZDRAVJA OTROK
«

 

Spoštovani,

vabimo vas na 8. strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno-higienskega režima Slovenije. Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta je »Odgovoren pristop do zdravja otrok«. Program predavanj in ostale potrebne informacije vam podajamo v nadaljevanju.

Vljudno vabljeni!

Add to Calendar

Glavne teme strokovnega posveta:

Zdravje – Hrana – Pitna voda – Higiena – Tehnologija – Medicina

Strokovne vsebine iz programa:

 • Organizacija dietne prehrane
 • Vitamini v otroški prehrani
 • Prehransko programiranje
 • Mutagene in antimutagene snovi v hrani
 • HACCP za odgovorne
 • Javno naročanje

Uveljavljeni predavatelji

Aktualne teme

Izmenjava strokovnih izkušenj

Sinergijski učinki

Najnovejše strokovno gradivo

Zbiramo zgodnje prijave zaradi omejenega števila udeležencev!

PRELIMINARNI PROGRAM 8. STROKOVNEGA POSVETA OPZHR SLOVENIJE
»ODGOVOREN PRISTOP DO ZDRAVJA OTROK «

PONEDELJEK, 19. november 2018
Registracija udeležencev: 9:30 - 10:00

Pozdravni nagovor

Janja BOGATAJ, predsednica skupnosti vrtcev Slovenije
Mateja KOCJANČIČ, vodja aktiva OPZHR vrtcev Slovenije
10:00 – 10:15

Medicinsko predpisane diete pri predšolskih otrocih - vidik dietetika

Tomaž POREDOŠ, univ. dipl. inž., klinični dietetik
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
10:15 – 10:35

Medicinsko predpisane diete pri predšolskih otrocih - vidik alergologa

Tina VESEL TAJNŠEK, dr. med. spec. alergolog. 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
10:35 – 10:55

Organizacija dietne prehrane za otroka s kombinacijo alergij na več živil in z epipenom

Helena KUŠAR, dipl. san. inž.
Vrtec Viški Gaj
10:55 – 11:15

Organizacija dietne prehrane za otroka s fenilketonurijo

Ana REPŠE, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
Vrtec Pod Gradom
11:15 – 11:35

 

Razprava in odmor: 11:35 - 14:00

Pozitivna vloga maščob za človekov organizem - fiziološki vidik

red. prof. dr. Zoran GRUBIČ, dr. med.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
14:00 – 14:20

Vloga vitamina D v otroški prehrani in B vitaminov s poudarkom na vitaminu B12

asist. dr. Darja Šmigoc Schweiger, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
14:20 – 14:40

Prehransko programiranje

asist. dr. Evgen BENEDIK, dipl. inž. živil. tehnol.
Inštitut za prehransko programiranje
14:40 – 15:00
Razprava in odmor: 15:00 - 15:30

Motivacijska delavnica: Kaj življenje dela dobro?

Slavica OBLAK, coachinja
15:30 – 16:00
TOREK, 20. november 2018

Motivacijska delavnica na prostem: Prikaz načina zdravega življenjskega sloga

Nina RUPNIK, dipl. san. inž.
Inštitut za sanitarno inženirstvo
8:30 – 9:00

Človeški mikrobiom kot zaščita ali tveganje za zdravje

prof. dr. Irena ROGELJ, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
10:00 – 10:20

Mutagene in antimutagene snovi v hrani

prof. dr. Metka FILIPIČ
Nacionalni inštitut za biologijo
10:20 – 10:40

Uporaba naravnih čistil za čiščenje površin

doc. dr. Rok FINK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
10:40 – 11:00

Hormonski motilci v čistilih in zdravilih

doc. dr. Lucija KOLAR
Complementarium, Inštitut za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij
11:00 – 11:20
Razprava in odmor: 11:20 - 11:40

HACCP za odgovorne - novosti

doc. dr. Mojca JEVŠNIK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
11:40 – 12:00

Preprečevanje in odpravljanje uši in podančic

Jana Svetičič Marinko, dr. med., spec. javnega zdravja
Nacionalni inštitut za javno zdravje RS
12:00 – 12:20
Razprava in odmor: 12:20 - 13:30

Promocija zdravja na delovnem mestu

mag. Mladen MARKOTA, dr. med.
Inšpektorat RS za delo
13:30 – 13.50

Raziskava promocije zdravja na delovnem mestu v vrtcih

Petra TOPLIČANEC, mag. san. inž.
Vrtec Antona Medveda Kamnik
13:50 – 14:10

Novosti na področju javnega naročanja: zeleno javno naročanje - elektronsko javno naročanje

Brigita VODUŠEK, mag. ekon. in posl. ved
ANEMA, d.o.o.
14:10 – 14:30

Predstavitev spletne aplikacije katalog živil

Katarina JEVŠJAK, dipl. san. inž.
Gospodarska zbornica Slovenije
14:30 – 14:50
Razprava in zaključek strokovnega posveta: 14:50 - 15:00

ORGANIZATORJI

Skupnost vrtcev Slovenije 

Skupnost vrtcev Slovenije identificira splošne strokovne in poslovne probleme vrtcev ter uresničuje druge skupne naloge na področju institucionalne predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji. Njihov cilj je ubraniti stroko in njena najvitalnejša področja, kot je število otrok, strokovni kader in že pred leti doseženi standard. Z različnimi aktivnostmi skrbi za medsebojno informiranost, izmenjavo izkušenj, iskanje novih sodobnih pristopov prilagajanja uporabnikom in za usklajeno delovanje celotne mreže javnih vrtcev.

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije

 

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije je bila ustanovljena 3. julija 1993 v Ljubljani in je edina samostojna poklicna organizacija sanitarnih inženirjev, ki opravljajo svoj poklic na območju EU. Ustanovljena je bila na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92). Zbornica zastopa in ščiti interese članov, njihov ugled in stroko. Sodeluje pri načrtovanju izobraževalnega programa in pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, smernic, kadrovskih načrtov in drugih strokovnih mnenj s področja javnega in okoljskega zdravja.

Učni zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo

 

Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je bil ustanovljen leta 2001, kot raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije. Vpisan je kot raziskovalni inštitut pod številko 1830 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Osnovni namen dejavnosti Inštituta je skrb za skladen razvoj stroke in aplikativne dejavnosti na področju sanitarnega inženirstva. Sedež Inštituta je v Ljubljani in deluje na področju celotne EU s svojimi poslovnimi regijskimi enotami v Mariboru in Celju.

Aktualne teme

Uveljavljeni predavatelji

Izmenjava strokovnih izkušenj

Najnovejše strokovno gradivo

Potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju

Sinergijski učinki

0

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na predavanjih
 • strokovni materiali za udeleženca
 • pijačo v odmorih
 • 1x kosilo
 • 1x večerjo
 • e-potrdilo o udeležbi

Prijave in informacije:

Prijavite se preko spletnega obrazca “ONLINE PRIJAVA“. Javni zavodi in podjetja pošljite naročilnico po e-pošti vrtci2018@institut-isi.si. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na: Inštitut za sanitarno inženirstvo; M: +386 41 238 497, M: +386 41 726 454.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem posvetu znaša 220,00 EUR + DDV. Udeležba na posvetu se šteje kot strokovno izobraževanje. Znesek kotizacije nakažite pred pričetkom strokovnega posveta na TRR št.: SI56 6100 0001 5799 028 (DELAVSKA HRANILNICA, d. d., LJUBLJANA), z izjemo javnih zavodov in podjetij, ki koristijo valuto plačila 30 dni skladno z veljavno zakonodajo. Ob prijavi udeleženca iz javnih zavodov in javnih podjetij priložite naročinico, katera bo podlaga za izstavitev e-računa. Pri odjavah, ki jih prejmemo zadnja dva dneva pred pričetkom strokovnega posveta, zaračunamo administrativne stroške v višini 20 % kotizacije. Upoštevamo samo pisne odjave. Kontaktna številka za dodatne informacije : M: 041 238 497

Rezervacije 

Rezervacijo prenočišč s dogovorjenim popustom za udeležence seminarja, sprejemajo na recepciji hotela: Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, na: T: +386 3 757 61 45, Faks: +386 3 576 24 46, E-naslov: terme@unitur.eu

ONLINE PRIJAVA: